T.C. Sağlık Bakanlığı
istanbul Beykoz Devlet Hastanesi

Sağlıkta Kalite ve Performans Yönergesi