T.C. Sağlık Bakanlığı
istanbul Beykoz Devlet Hastanesi

Hast.Hiz. ve Sağlık Otel. Müdürü