T.C. Sağlık Bakanlığı
istanbul Beykoz Devlet Hastanesi