Beykoz Devlet Hastanesi

Hemşirelik Hizmetleri
Çağdaş sağlık sistemi içinde hemşirelik, insan gereksinimlerinden doğan bireylere, ailelere ve topluma sağlık hizmeti sunan bir disiplindir. Mesleğin amacı, sağlıklı/ hasta bireyin gereksinimlerinin bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır. Temel hemşirelik bakımı insan ihtiyaçlarından doğmuştur. Günümüze kadar eğitim ve uygulama alanlarında birçok değişimler göstermiştir.

Hemşirelik uygulaması sağlık bilimi ve bakım sanatını, bilimsel bilginin hümanistik yönünü, klinik uygulamayı, iletişimi ve sosyal bilimi içine alır.

Tüm hemşirelik kadrosu ile birlikte kurum misyon ve vizyonumuzu benimseyerek hasta güvenliği ve ça lışan güvenliğini ön planda tutarak çalışmaktayız.

Hastaların bakımında ölçülebilen, değerlendirilebilen kanıta dayalı bir hizmet sunulmaktadır.

Sağlık hizmetinde başarı için; Hemşirelerimize dinamik, pozitif bir çalışma ortamı sağlamak ve sürdürmek çabası içerisindeyiz.

Hemşirelerimiz için mesleki gelişim/sürekli eğitim olanakları sunarak hasta hakları, hasta güvenliği, hemşirelikte etik, sürekli kalite kavramlarını özümseyip, benimseyen daha da zenginleştiren bir ekip olma hedefindeyiz.

Beykoz devlet hastanesi olarak; Hemşire kadrosunun seçimi, yerleştirilmesi, eğitim ve gelişimini sağlama, bakım standartları oluşturma sürecinde;  

  • Kurum içi ve kurum dışı eğitim olanakları sağlamaya,
  • Hasta bakım kalitesini yükseltecek teknolojik olanakları düzenlemeye,
  • Organizasyon yapımızı ve görev tanımlarını oluştururken  branşlaşmaya,
  • Hasta güvenlik önlemlerine önem vererek rehberlik ve denetim  mekanizmasını oluşturmaya,
  • Hemşirelerimizin kaliteli bir oryantasyon ve hizmet içi eğitim  süreci yaşamalarına olanak tanıyarak; Kendine güvenli, mutlu, katılımcı, araştırmacı, hasta haklarına saygılı bir hemşire modeli oluşturmaya önem verdik
  •  

Beykoz Devlet Hastanesi hemşireleri  olarak; dünya standartlarındaki en yüksek kalitede hemşirelik bakımını sunmayı, toplum sağlığını yükseltici çalışmalar içinde yer almayı, modern hasta bakımında yenilik ve fark yaratmaya öncülük etmeyi hedefliyoruz.

                                                            HİZMET ALANLARIMIZ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ HEMŞİRELİĞİ: Poliklinik hizmeti veren birimlerdeki hemşireler gelen hastalarımıza muayene öncesi ve muayene esnasında hekim tarafından istenen tetkikleri yapar veya yapılması gerekli olan tıbbi müdahaleleri birlikte yapar. 

DAHİLİ BİRİMLER HEMŞİRELİĞİ: Dahili birimlerde verilen hizmetlerin çeşidine özgü uzman hemşire kadrosu ile kaliteden ödün vermeden ve hasta memnuniyetini daima sağlamak üzere güler yüzlü ve hastalara sevgiyle yaklaşan hemşireler çalışmaktadır.

CERRAHİ BİRİMLER HEMŞİRELİĞİ: Cerrahi birimlerde tanı veya tedavi amaçlı cerrahi işlem öncesi ve sonrası veya medikal tedavi olacak hastalarımızın sağlığına en kısa sürede kavuşmaları amacıyla birime özgü eğitimli hemşirelerimiz tarafından hizmet verilmektedir.

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ: Hastanemizde Yoğun Bakım Hemşireliği, ciddi hastalıklar, acil bir olayın meydana gelmesiyle sağlığı bozulan hastalarımıza son teknolojik imkanlar ve yoğun bakım bilgisiyle bakım verilmesi gereken birimimizdir. Ünitemizde hastaların hayati bulgularının yakın takip edilerek, solunum, dolaşım gibi hayati işlevlerinin desteklenmesi, hayati durum değişikliklerinin anında fark edip gerekli önlemleri alan,modern yaşam destek cihazlarını kullanma ve yaşamsal bulguları takip edebilen yetişmiş hemşireler çalışmaktadır.

AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ: Hastanemiz sekiz ameliyathanesinin her biri hastaların sağlığı,konforu ve güvenliğini temel alan bir anlayışla oluşturulmuştur. Ameliyathanelerimizde 24 saat boyunca tüm cihazları etkin bir şekilde kullanabilen, her türlü cerrahi girişimi asiste edebilen ve sterilizasyona uygun çalışan yetişmiş hemşireler hizmet vermektedir.

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ: Hemşirelik hizmetlerindeki gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek dünya standartları düzeyine taşımak ve uygulamaları gerçekleştirmek amacı ile hizmet içi eğitimler düzenler. Hemşirelerimizin etkin ve verimli hizmet sunabilmeleri için kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarına katılımlarını sağlar, gerekli duyuruları yapar. Hastanemize katılan yeni arkadaşlarımıza kurum politikalarına ve çalışma alanlarına uyumu kapsayan oryantasyon programı organize eder ve uygular.

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ: Enfeksiyonların önlenmesi, takibi, incelenmesi ve enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapar. Sürveyans, eğitim ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili tüm konularda klinik sorumlu hekimi ve hemşireleri ile Hastane Enfeksiyon Komitesinin üyeleri ile koordineli çalışır.

ACİL SERVİS HEMŞİRELİĞİ: Hastanemiz acil servisinde çalışan hemşirelerimiz hastanın ilk tıbbi tedavi ve ilk müdahalelerini en kısa sürede, güvenli ve etkin şekilde müdahale etme becerisine sahip, donanımlı, acil eğitim programlarından geçmiş, CPR konusunda teorik ve pratik uygulamalı eğitimi alan arkadaşlarımızdan oluşmaktadır.

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ: Tüm ülkeler için en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabet hastalığından hastalarımızın karşılaşabileceği dönüşümü olmayan komplikasyonları önlemek, yaşam kalitesini artırmak amacı ile teorik bilgi ile birlikte pratik ve uygulamalı eğitim veren özel eğitim almış Diyabet Eğitim Hemşiremiz tarafından sağlanmaktadır.

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ: Kanser, sıklığı ve yüksek oranda ölümlere yol açması sebebiyle günümüzde önemli bir sağlık sorunu olarak ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda onkoloji hemşiresinin genel amacı hastalık süresi boyunca hasta ve ailesinin en üst düzeyde işlevlerini sürdürmelerini sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Onkoloji hemşirelerimiz pratik, teorik açıdan bilgi ve beceri gerektiren psikososyal donanıma sahip, hastalara içinde bulundukları hassas durum itibari ile anlayış ve sevgiyle yaklaşırlar.

HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ: Sağlık Bakanlığı Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip alanında yetişmiş,deneyimli hemşirelerimiz kronik böbrek yetmezliği olan hastaların diyaliz öncesinde, işlem sırasında ve sonrasında hekimin direktiflerine uygun her türlü tıbbi bakımını yapar, tedaviye ilişkin kayıtları tutar, hemodiyaliz cihazlarını diyalize hazırlar, hemodiyaliz işlemini gerçekleştirir ve diyaliz hastalarına eğitim verir. 

ORGAN BAĞIŞI HEMŞİRELİĞİ: Hastane personeli ve halkı organ nakli ve bağışı konusunda bilgilendirmek amacı ile eğitim verir, organ bağışlarını kabul eder, gerekli evrakları düzenler, kayıtları tutar, yazışmaları yapar.Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin