Beykoz Devlet Hastanesi

Diyabetle Yaşamak
DİYABET TANI KİRİTERLERİ

  • En az 8 saatlik açlık şekerinin (plazma glikozu) 126 ve üzeri olması
  • 2. saat tokluk şekerinin 200 ve üzeri olması şeker hastası olduğumuzu gösterir.
  • Açlık şekerinin 100-125 arasında olması bozulmuş açlık şekeri olarak tanımlanır.
  • 2. saat tokluk şekerinin 140-199 arasında olması bozulmuş glikoz toleransı olarak tanımlanır. bu durum diyabetin yaklaşan ayak sesleridir. acilen önlem almalıyız.

DİYABETİN ÖNEMİ VE DİYABETTE YAŞAM KALİTESİ

Diyabet ülkemizde ve Dünyada en sık görülen yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen iyi kontrol altına alınmazsa hayati komplikasyonlara neden olan kronik hastalıklardan biridir. Dünyada giderek artmakta olan diyabetin görülme sıklığı yaş, cinsiyet,ırk, beslenme alışkanlığı, genetik özellikler ve çevresel etkenlere bağlı olarak toplumdan topluma farklılık gösterir.Dünyada 2011 yılında şeker hastası sayısı 366 milyona ulaşmıştır. Bir salgın hastalık gibi yayılmakta olup 2030 yılında 522 milyona ulaşacağı söylenmektedir.Dünyada her 100 kişiden 8’inin diyabet hastası olduğu yakında her 10 kişiden birinin diyabet hastası olacağı tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE’DE DİYABET GÖRÜLME SIKLIĞI 20 ÜSTÜ GRUPTA % 13.7 DİR.

Diyabet vakalarının % 80 i düşük ve orta gelir düzeyi olan ülkelerde yaşanmaktadır. Her yıl 78 bin çocuk TİP 1 Diyabet tanısı almaktadır.Çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerine çok dikkat edip mutlaka bir spora yönlendirmemiz onların bu hastalığa yakalanmasını büyük ölçüde önleyecektir.

Diyabet ağır organ hasarlarına ve erken ölümlere sebep olmaktadır.Böbrek, göz, kalp gibi önemli organlarımızı etkilemektedir.Erken yaşta körlüklerin % 2 si şeker hastalığına bağlı olmaktadır.

Dünyada her 30 saniyede 1 şeker hastası ayağını kaybetmektedir.

Diyabet maliyeti çok yüksek bir hastalıktır.

Uzmanlar diyabet hastalarının bilinçli hareket ettikleri sürece kaliteli ve uzun bir yaşam süreceklerini ısrarla vurgulamaktadırlar. Bu konuda hastaların en büyük yardımcıları DİYABET MERKEZLERİ dir.

Diyabetin vucudumuza verdiği tahribat kader değil bilinçli bir yaşamla önlenilebilir bir durumdur.

Sonuç olarak diyabetliyseniz yaşamınız boyunca hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorunla karşılaşabilirsiniz. Diyabet kronik(uzun süreli) bir hastalıktır ve zaman geçtikçe vucutta kalıcı hasarlara neden olabilir.Diyabet hastalarının normal kişilere göre kan şekerleri yüksek olması nedeniyle bazı hastalıklara daha fazla eğilimlidirler. Yaşam kalitenizi düşürecek sorunları iyi bilmek ortaya çıkacak sorunları geciktirir.Diyabetten yaşam boyu korunma bilincinin geliştirilmesi sağlık yaşam konusunda eğitim almak, spor bilinci oluşturmak ve sporu hayatın bir parçası haline getirmek şarttır.Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin